Giấm trái cây cao cấp chất lượng Mikiri (475ml)

25.000₫ 30.000₫